Sikkerhet

Det skal alltid være trygt å leie utstyr av oss

Våre kunders sikkerhet er alltid viktig for oss hos Lillehammer.party. Når du leier lyd- og lysutstyr fra oss, skal du være trygg på at utstyret du leier er sikkert å bruke. Vi tar sikkerhet like alvorlig enten det er snakk om en enkelt lampe eller en hel lysrigg. Her kan du lese mer om noe av det vi gjør for å ta vare på våre kunders sikkerhet under leieperioden.

Gjør oss kjent med utstyret

Hos Lillehammer.party tror vi det viktigste vi gjør er å gjøre oss godt kjent med utstyret vi leier ut. Vi tar oss tid til å undersøke og teste alle nye produkter vi tar inn i vårt sortiment. På den måten kjenner vi til utstyrets egenskaper, styrker og begrensninger. Dette gjør oss i stand til å gi kundene våre personlig veiledning om hvilket utstyr som er best egnet til kundens spesifikke behov, og riktig bruk av utstyret. Når vi kjenner utstyret godt, kan vi også raskt avdekke eventuelle mangler eller problemer.

Jevnlig kontroll og vedlikehold av utstyr

Alt vårt utstyr kontrolleres før og etter hver leieperiode. I tillegg utføres det grundigere rutinemessige inspeksjoner og vedlikehold av alt utstyret, for å sikre at det fungerer som det skal, og for å oppdage eventuelle problemer før de blir alvorlige.

Godt renhold

Når du leier utstyr av Lillehammer.party skal det alltid være rengjort, og hyggelig å håndtere for deg som kunde. I tillegg til den utvendige rengjøringen har vi rutiner for kontroll og innvendig rengjøring av vårt utstyr. Ved å sørge for at alt utstyret er rent inni, reduserer vi risikoen for overoppheting og andre potensielle problemer. Samtidig varer utstyret lenger når man tar vare på det, noe som gjør at vi sjeldnere må erstatte produkter. Noe som er bra både for oss og miljøet.

Kontroll av kabler

Vi gjennomfører grundige sjekker av alle våre kabler etter bruk for å oppdage eventuelle skader eller brudd. Dette bidrar til å forhindre at vi leier ut kabler som kan føre til elektriske feil eller varmedannelse.

Bruk av sikkerhetswirere

Alt utstyr som skal heises i stativ eller monteres på annen måte leveres med sikkerhetswirere eller kjetting som oppfyller gjeldende bransjekrav.

Opplæring av kunder

I de situasjoner der det er relevant, gir vi også kundene våre demonstrasjoner og instruksjoner om hvordan de skal bruke utstyret de leier på en sikker og effektiv måte.

Ønsker du å vite mer om hvordan vi arbeider med sikkerhet? Ta gjerne kontakt for en hyggelig samtale.