Ja, når vi leverer og henter igjen utstyr kan vi montere det. Våre pakker er montert på 1-2-3, så det gjør vi kostnadsfritt. Vi monterer også annet utstyr enn våre pakkeløsninger, så sant det er snakk om under 30 min rigging. Ved større leveranser vil vi rigge opp etter vår faste timessats. Les mer om levering og montering her