Vi har lagt inn en sperre i vår programvare slik at det ikke er mulig å bestille utstyr samme eller påfølgende dag. Dette er for at vi skal ha mulighet til å forberede utstyr og planlegge våre dager.

Dersom du trenger utstyr i dag eller i morgen, så kan du kontakte oss på telefon, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.