For å gjøre det lettvint for deg og tryggest for utstyret leverer vi ut våre pakker i bagger, kofferter eller kasser tilpasset utstyret. Hvordan man best kan få med seg utstyret vil variere. Noen pakker og utstyr kan man enkelt ta med seg på bussen, mens noe bør transporteres med bil. Er du usikker på størrelsen på på det du leier kan du ta kontakt.