Dersom du grunnet herverk, tap av utstyr eller på annen måte har pådratt deg ekstra kostnader av leieforholdet skal dette betales til vårt Vippsnummer ( 821064) eller faktureres.