Har dere kreditt for bedriftskunder?

Bedriftskunder kan få kredritt opptil 7000,- på første leieforhold. Dersom leien er over dette beløpet må hele, eller minst 25% av leiesummen være betalt før leieperioden starter. Bedriftskunder som har leid hos oss før kan få innvilket ytterligere kreditt. Ta kontakt ved spørsmål om kreditt til din bedrift.

Hvordan betaler jeg ekstra kostnader?

Dersom du grunnet herverk, tap av utstyr eller på annen måte har pådratt deg ekstra kostnader av leieforholdet skal dette betales til vårt Vippsnummer ( 821064) eller faktureres.